Image of 5cef58bb9d7a65243c6b 300x300
Nẹp đồng chỉ T

Màu sắc: Màu đồng

Kích thước: Bản  rộng 10mm, 20mm, 30mm. Dài 3m

Công dụng: Dùng cho trang trí nội thất ở các vị trí giãn cách mép nối của sản phẩm

not rated Đọc tiếp
Image of 9a29fa741ca3fafda3b2 300x300
Nẹp đồng thau L30

Tên sản phẩm: Nẹp đồng thau L30

Kích thước: 10mm*30mm. Dài 3m

Chất liệu: Đồng thau

Màu sắc: màu đồng

not rated Đọc tiếp
Image of nep dong trang tri 04 1 300x300
Nẹp đồng thau L30 gân

Tên sản phẩm: Nẹp đồng thau L30 gân

Chất liệu: Đồng thau

Màu sắc: màu đồng

Kích thước: 10mm*30mm. Dài 3m

not rated Đọc tiếp
Image of d0432a378ee068be31f1 300x300
Nẹp đồng thau T30

Tên sản phẩm: Nẹp đồng thau T30 hay còn gọi nẹp nối sản phẩm

Màu sắc: Màu đồng

Chất liệu: Đồng Thau

Kích thước: T30 (bản rộng 30mm, dài 3m).

not rated Đọc tiếp
Image of 6e758755a8834edd1792 300x300
Nẹp đồng thauT30 gân

Nẹp đồng thau T30 gân

Chất liệu: Đồng thau

Màu sắc: Màu đồng

Kích thước: Bản rộng 3cm. Dài 3m

not rated Đọc tiếp